Skimateria R-Cut ja P-Cut siklite komplekt

Original price was: 229.95 €.Current price is: 206.96 €.

Põhjamaterjali lõikavate ja viimistlevate metallsiklite komplekt.

Tootekood: SMPRSRH Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Metallsiklite komplekt profitasemel suusapõhjatöötluseks. Sisaldab kahte siklit koos hoidjatega: R-Cut suusapõhja materjali eemaldamiseks ja peene struktuuri loomiseks, P-Cut pindmiste mikroosakeste eemaldamiseks ja viimistluseks. Kummalgi siklil on neli lõikekanti. Skimateria sikleid kasutavad Rootsi ja Norra murdmaasuusakoondised, lisaks mitmed pikamaasuusatamise tipptiimid. Loe järgnevalt, milleks ja kuidas neid tööriistu kasutada.

Selles komplektis on kaks erinevat metallsiklit: P-Cut ja R-Cut. Mõlemal on neli lõikavat kanti (lõiketera). Siklite kasutamise kohta loe põhjalikku infot allpool.

Skimateria metallsiklid

Skimateria metallsiklid on kõrgel tasemel tööriistad murdmaasuuskade hooldamiseks. Nendega saab iseseisvalt, kiiresti ja lihtsalt töödelda suusapõhja materjali kivilihvimasinat vajamata. Siklitega saab eemaldada kahjustatud või kulunud põhjamaterjali, eemaldada lihvitud või struktuuritööriistadega tekitatud struktuure, muuta suusapõhjad siledamaks ja vähendada suuskade ja lume vahelist hõõrdumist, muuta olemasolevat viimistlust eesmärgiga kohandada suusapõhju valitsevatele oludele sobivaks. Need siklid ei kahjusta suusapõhjamaterjali ja loovad ootuspäraseid ja ühtlasi tulemusi, mis ei ole vaid harrastussuusatajale, vaid konkurentsivõimelised ka tipptasemel suusatamises. Skimateria sikleid eristab teistest sarnastest toodetest tööriistade kõrge viimistlustase, ülim teravus ja sile lõikepind. Siklitel ei ole karedaid servi, ebatasasusi või täkkeid ning need on mõeldud korduvaks kasutamiseks.

Milleks?

Uuringud on näidanud, et suuskade aktiivsed libisemisalad peavad mikrotasandil olema nii siledad kui võimalik, et suuskade hõõrdumine lumel oleks minimaalsel tasemel. See kehtib olenemata sellest, kas suuski määritakse või mitte, kas suuskadel on struktuur või mitte. Ka see on tõestust leidnud, et suusapõhja ja lume vahelise madala hõõrde saavutamiseks ei ole alati suusamäärdeid vaja. Seega on võimalik puhastel sikeldatud suusapõhjadel kiiresti suusatada, hoides kokku suusamäärimisele kuluvat aega. Siinkohal on oluline märkida, et täiesti siledad pinnad ei libise alati hästi ja seetõttu neid tavaliselt ei soovitata. Parimate tulemuste saavutamiseks on oluline, et suusapõhjadel oleks kombinatsioon siledast (st takistavate materjaliosakesteta) libisemisalast, millel on valitsevatele lumeoludele sobiv struktuur. Testid näitavad, et siklid töötavad väga hästi nii eraldi kasutatuna ja ka koos suusamääretega. Siklitega töödeldud suusapõhjade hõõrdejõud lumel on sageli väiksemad kui lihvitud põhjade puhul, seega soovitatakse pindmiselt sikeldada ka äsja lihvitud suuski.

Taust

Skimateria on loodud kõrgtehnoloogilise pindade inseneeria ja töötlusega tegeleva Rootsi ettevõtte Primateria AB juurde. Metallsiklid on välja töötatud koostöös professionaalsete suusatajate ja Uppsala ülikooli teadlastega. Skimateria on loonud unikaalse meetodi lõikekantide siledaks viimistlemiseks nende teravust kaotamata. Skimateriale on Rootsis väljastatud patent (nr SE 531 634 C2) taolisel tasemel viimistletud kantidega suusasiklitele. Täna müügilolevad töövahendid on mitu aastat Rootsi murdmaasuusatamise rahvuskoondisega kestnud koostöö tulemus. Skimateria on ainuke Rootsi koondise poolt ametlikult tunnustatud taoliste suuskade ettevalmistusvahendite tootja ja koondise varustaja. Täna kasutatakse Skimateria tööriistu mitteametlikult enamike koondiste juures väga erinevatel viisidel. Professionaalsed suusahooldajad kasutavad tavaliselt metallsikleid koos teiste tööriistade ja suusamääretega, et saavutada parimaid tulemusi. Järgnevalt tutvustatakse sikleid ja nendega töötamise põhimõtteid lähemalt.

Siklite tutvustus

Sikleid kasutatakse tavaliselt neid omavahel kombineerides. Antud kaabitsad on tipptasemel täpsustööriistad, millel on ülimalt teravad kandid ja mida tuleb seetõttu käsitseda kõrge ettevaatusega. Tööriistu tuleb kaitsta täkete ja sälkude eest, sest sellised kahjustused vähendavad kaabitsa tõhusust. Terad on kõrge viimistlustaseme saavutamiseks valmistatud roostetavast terasest, seega võib seistes tekkida neile roostetäppe. See on normaalne ja kasutamist ei sega. Rooste vältimiseks võib teradele kanda pisut vedelat universaalõli.

Materjalieemaldussikkel R-Cut

Agressiivne sikkel R-Cut eemaldab kõige efektiivsemalt põhjamaterjali, kuid seda saab kasutada ka libisemisaladele peene struktuuri tekitamiseks. Seda siklit kasutatakse kahjustatud või kulunud põhjamaterjali eemaldamiseks, kumeruste/nõgususte tasandamiseks, struktuuri eemaldamiseks või varasemalt sikeldatud pinna värskendamiseks. R-Cut on kõige põhilisem ja enam kasutust leidev sikkel kolmest. Ühe lõikekandiga saab tavaliselt põhjalikult töödelda (lihvitud struktuuri eemaldamine ja põhja tasandamine) 2-3 paari suuski, nelja kandiga seega 8-12 paari. Süvatöötluste arv sõltub suusapikkusest, suusamargist, põhjamaterjalist, struktuuri- ja või kahjustuste ulatusest. Selline töötlus on reeglina ühekordne ja edaspidi piisab kergest pinnatöötlusest.

Viimistlussikkel P-Cut

See on kõige siledama viimistlusega eritöödeldud sikkel, millel on perfektne kant. See ei loo pinnale struktuuri, vaid tasandab suusapõhjade pindmist osa. Seda kasutatakse teiste, agressiivsemate siklite järel pinna lõplikuks viimistlemiseks. Sobib ka värskelt kivilihvitud suusapõhjadelt turritavate mikrokarvade eemaldamiseks või juba sikeldatud suusapõhjade värskendamiseks. P-Cut ei ole mõeldud materjali eemaldamise töödeks (selleks on R-Cut), vaid pinnapealseks tasanduseks ja lõplikult sileda pinna loomiseks.

Siklihoidja

Siklihoidjal on mitu eesmärki. Esiteks aitab see sikeldamisel hoida stabiilset asendit ja seeläbi lihtsamini hea tulemuseni jõuda, teiseks kaitseb see käsi teravate kantide eest. Sikkel kinnitub puust hoidja külge kahe poldiga. Selleks, et kasutada teisi lõikavaid kante, tuleb poldid lahti keerata, sikkel ümber pöörata ja taas kinnitada. Kõik siklid on kasutatavad ka ilma hoidjata – ettevaatust käsitlemisel!

Üldised tööpõhimõtted

Hea tulemuse saavutamiseks tuleb suusk kindlalt fikseerida, kinnitades see suusapukile. Kõik sikeldamisprotseduurid tehakse suunaga eestpoolt tahapoole, alustades suusaninast ja liikudes tagumise otsa poola. Suusapõhja algse kuju hoidmiseks tuleb klassikasuuskadel sikeldada ka pidamisala. Liivapaberiga karestatud pidamisala siledaks sikeldamine nüristab sikli kiiresti, seega võimalusel lihvi pidamisala uuesti liivapaberiga või kasuta sikeldamiseks vana kulunud metallsiklit, kui selline on olemas.

Sikkel peab suusapõhja suhtes asetsema suhteliselt madala nurga all (ca 10 kraadi). Alusta kaapimist madala survega, tõmmates siklit enda suunas. On tähtis alustada madala survega, et vältida põhja kahjustamist. Kui nurk on õige ja surve paras, lõikab sikkel lihtsasti jälgi jätmata. Survet ja nurka võib olla vaja muuta vastavalt suusapõhja kvaliteedile ja seisundile. Tähelepanu! Liiga kõrge lõikenurk võib tekitada suusapõhjale sügavaid lõikejälgi!

Nipid

Hoides siklit umbes 30-kraadise nurga all suusa pikisuuna suhtes nii vasakule kui paremale, on võimalik vältida ja välja saada suusapõhja lainelisust. Samal viisil saab edukalt eemaldada suusapõhja kahjustusi. Selleks sobib ideaalselt agressiivne R-Cut sikkel.

P-Cut sikliga tehtav poleerimisprotsess on valmis, kui libisemisala on sile ja läikiv. Vajalike tõmmete arv sõltub suusapõhja kvaliteedist ja kasutaja oskustest.

Tähelepanu! Puhasta siklid pärast kasutamist pehme ja puhta riidetükiga ja pane kantidele pisut õli, et vältida tööriistade roostetamist.

Suuskade ettevalmistamise näited

Oludele vastava optimaalse pinnaviimistluse tekitamiseks tuleb erinevaid sikleid kombineerida struktuuriraudadega. Töötlemisviise ja kombinatsioone on palju ning igaüks võib siin kirjeldatut arvesse võttes ise katsetada ja lisaks kombineerida teiste tööriistade või määretega. Olgu öeldud, et üks ja ainuke töötlusvariant ei saa olla igasugustes oludes alati kõige kiirem, vajadus struktuuri järele varieerub. Järgnevalt on toodud mõned siklite kasutamise näited.

Näide 1

Sul on värskelt kivilihvitud suusad. Kasuta poleerivat siklit P-Cut, kaapides mõned korrad madala survega sõidusuunas, et eemaldada vaid pindmised materjaliosakesed. See annab väga hea tulemuse, säilitades suusapõhja struktuuri.

Näide 2

Sul on liiga sileda põhjaga suusad. Kõigepealt kaabi mõned korrad agressiivsema R-Cut sikliga, seejärel kasuta struktuuriraudu ja viimaks sikelda mõned korrad viimistleva P-Cut sikliga.

Näide 3

Sul on kahjustatud ja kulunud suusad, mida sa ei soovi lihvida, või suusad, mille lihvitud struktuuri soovid eemaldada. Eemalda kahjustused ja olemasolev struktuur R-Cut sikliga ja viimistle poleeriva P-Cut sikliga, et luua tasane sile pind. See on hea alguspunkt edasiseks. Struktuuri optimeerimiseks on mitmeid võimalusi. Peamine idee on selles, et soojemad tingimused nõuavad rohkem struktuuri.

Mõned efektiivsed variandid on järgmised:
Kombineeri alltoodud a- ja b-variante või kasuta neid eraldi. Lõpeta alati poleeriva P-Cut sikliga nagu näites c. Pane tähele, et poleerimine muudab struktuuri sügavust.

a) Kaabi agressiivse R-Cut sikliga piki suuska eestpoolt tahapoole. Korda, kuni suusapõhi on homogeense struktuuriga.
b) Kasuta struktuuriraudu suusapõhja oludele kohandamiseks.
c) Lõpeta P-Cut sikliga, tõmmates paar korda eestpoolt tahapoole.

Tavaliselt annab punktide a-c järgimine optimaalselt madala hõõrdumise enamikele tingimustest ja seda võib pidada universaalseks suuskade ettevalmistuseks.

Näide 4

Su suusapõhjal on suhtelist suur kahjustus. Kasuta R-Cut siklit, hoides seda umbes 30-kraadise nurga suusa pikisuuna suhtes. Nurga all sikliga on kahjustuse väljasikeldamine kindlam ja efektiivsem, samuti välditakse nii põhjamaterjalisse lainete tekitamist. Lõpuks kombineeri erinevaid sikleid kahjustatud ala taastamiseks.

Poleerimissikli P-Cut kasutamine

Poleerimissikli kasutamiseks on peamiselt kaks viisi. Esimene on kindla haarde ja ühtlase survega kaapimine, mille tulemuseks on täiesti sileda pinna loomine. Teine on olemasoleva struktuuri pindmiste materjaliosakeste (sh nö mikrokarvad, hallid alad) eemaldamiseks, mis parandab suuskade libisemist, säilitades algse struktuuri. Selle jaoks tuleb siklit hoida lõdvemalt ja kasutada vaid madalat survet. Nagu R-Cut siklitki tasub P-Cut sikliga töötades hoida seda liikumisuuna suhtes viltu, kord vasakule, kord paremale, et vältida ja eemaldada laineid põhjamaterjalist.

Edukat suusahooldust!

Skimateria tooteid tutvustavad videod