Rullsuuskade raamid

Autor: Rain Jaaksoo

Raame valmistatakse metallist, puidust, papikärjest, sünteetilistest vahtudest, vaikudest, fiiberklaasist, süsinikkiududest, plastist jms. Üks koolkond eelistab materjalivalikul metalli, eelkõige alumiiniumit, teine koolkond püüab konstruktsioonis võimalikult täpselt lumesuuski imiteerida, sellest ka väga erinevate komposiitmaterjalide kasutus. Igal materjalil on oma plussid ja miinused. Oluline on aru saada, et väga head pärissuuskade sarnast tunnetust pakkuvaid rullsuuski on võimalik valmistada nii metallist kui muudest materjalidest. Ka metallist raam võib tunduda päris-suusaga sarnane, kui tootja on ära tabanud õige raami pikkuse ja materjali elastsuse kombinatsiooni.

Rullsuusaraamide üks olulisemaid omadusi on pikkus. Mida pikem on raam, seda lumesuusa-lähedasem on sõidutunnetus, kuid seda kehvem on juhitavus. Pikem raam on raskem, painduvam (olenevalt materjalist ja sõitja kaalust) ning teatud piirist alates on seda kehv juhtida. Lühem raam on kergem, jäigem ja paremini juhitav, kuid ei pruugi pakkuda lumesuuskadele omast tunnetust. Pikema raamiga tehakse valdavalt treening-rullsuuski, eriti just klassikatehnika jaoks, võistlusmudelid on seevastu võimalikult lühikesed (FIS reeglistiku järgi siiski vähemalt 53 cm) ja jäigad. Uisutehnika rullsuusad on reeglina 53 kuni 65 cm pikkused, klassika omad enamasti 70 cm lähedal. Tavaliselt mõeldakse rullsuusaraami pikkuse all telgedevahelist kaugust ehk rataste tsentrite vahelist kaugust.

Vali pikk raam, kui

 • eesmärgiks on treening,
 • eelistad võimalikult lumelähedast sõidutunnetust,
 • sõidad rahulikult,
 • oled keskmisest pikem.

Vali lühike raam, kui

 • soovid väga hästi juhitavat suuska,
 • eelistad võimalikult kerget ja kompaktset varustust (noored, võistlejad),
 • oled lühemat kasvu,
 • osaled võistlustel.

Kui arvad, et rullsuuskadel tasakaalu hoidmine on raske ja oled ebakindel, siis tasub eelistada rattatsentri suhtes madalamale toodud raamidega mudeleid. Madalam raskuskese teeb rullsuusa stabiilsemaks, sellega on muretum sõita ja risk jalgu väänata oluliselt väiksem. 100 mm läbimõõdus ratastega rullsuuskadel toob madalale viidud raam Sind ca 1 cm maale lähemale. Kuigi selle võrra väiksem on ka vahe raami ja maapinna vahel (kliirens), on see piisav, et hoogsa jalatõuke lõpus raam teekatet ei kriibiks.

Vali madalama raamiga rullsuusamudel, kui

 • soovid mugavamalt ja kindlamalt liikuda,
 • Sul on raskusi tasakaalu hoidmisega.

Milline on kõige parem raam? Sama hea on küsida, kas eelistada suurt või väikest autot. Rullsuuskade (sh raami) valikul tuleb lähtuda oma eesmärkidest, vajadustest ja eelistustest. Võistlemiseks olgu raam võimalikult jäik, kerge ja lühike. Lumesuuskade tunnetuse imiteerimiseks sobib pikem raam, mis neelab teekonarlustest tulenevat vibratsiooni ja tagab “pehme” sõidu st paindub/õõtsub/mängib kergelt keharaskuse all. Liiga jäik raam ei anna edasi suusatunnetust, liiga pehme raam jällegi õõtsub ebaloomulikult, “vajub läbi” ning võib halvendada suusatehnikat.

Alumiinium rullsuusaraamide materjalina

Alumiinium (ja selle erinevad sulamid) on väga tänuväärt materjal. See on kerge, tugev, vastupidav, ilmastikukindel, jäik. Rullsuusaostja jaoks on sageli olulisimaks eeliseks hoopiski soodne hind, mis kaalub üles ka peamise miinuse treenijatele – vähene elastsus kannab teekonarlustest tuleneva vibratsiooni üle jalgadele, teisisõnu väristavad ja seeläbi väsitavad alumiiniumraamid jalgu rohkem kui komposiitraamid. Kõige kergemad ja jäigemad raamid on 7075 alumiiniumsulamist õõnsad profiilid. Need on asendamatud kasutamiseks võistlus-rullsuuskadel, kuid levinud ka treening-rullsuuskadel. Eelisteks on kergus, jäikus, tugevus, vastupidavus, löögikindlus; puuduseks eelkõige lühikese raami puhul on liigne jäikus, mis ei lase raamil neelata teekonarlustest tulenevat vibratsiooni ning kergekaalulise sõitja puhul ei võimalda raamil lumesuusalähedaselt vetruda.

Alumiiniumraamiga rullsuusad on Sulle, kui mõni järgevatest väidetest käib Sinu kohta:

 • eelarve on piiratud,
 • sõidad valdavalt hea kattega teedel,
 • kaalud enam kui 85 kg,
 • eelistad võimalikult kergeid rullsuuski,
 • teed intensiivseid treeninguid ja kiirendusi,
 • võistled.

Komposiitraamid on tinglik nimetus raamidele, mille karkass on valmistatud mitmest materjalist (enamasti süsinik või klaasfiiberkiud + epoksiid), mille koosmõjus avalduvad soovitud omadused. Praktikas kasutatakse selliste raamide valmistamisel veel erinevaid plaste, puitu, liime, lumesuuskadelt tuttavaid kärgvõrke jne. Kõik need koostisosad mõjutavad selliseid rullsuuskade omadusi nagu kaal, elastsus, kuju, tunnetus, juhitavus. Eri tootjate komposiitraamid erinevad üksteisest suurel määral. Sageli tuuakse selliste raamide eeliseks välja päris suusatamise lähedast sõidutunnetust. See kehtib ainult osaliselt. Lumesuuskade sarnaseks ehitatud raamid annavad loomuliku tunnetuse vaid teatud kaaluvahemikus olevatele suusatajatele, täpselt nii nagu lumesuuskade puhul. Raskemate suusatajate all võib vale raam ebaloomulikult õõtsuda, juhitavust vähendada ja halvimal juhul puruneda. Liiga kergete suusatajate all kaotab komposiitraam oma mõtte, kuna suusataja ei suuda raami omadusi täiel määral ära kasutada.

Esineb ka üksikuid täielikult süsinikkiududest konstrueeritud raami. Sellise raami eelisteks on kergus, jäikuse ja painduvuse hea suhe, puuduseks suur oht kiudu vigastada ning sageli kaalupiirangud. Kombineeritud komposiitmaterjalidest raamid on heade paindeomadustega, need neelavad vibratsiooni, pakuvad head suusatunnetust. Puuduseks on, nagu täissüsinikraamigi pihul, oht raami vigastada või see tõukel katki suruda. Seetõttu on mõistlik raskematel suusatajatel eelistada alumiiniumraame, kergematel komposiitraame. Kombineeritud materjalidest raamid on tihti rasked, kuna vajavad rataste raami külge kinnitamiseks metallist harke ja komplekti mutrid-polte või neete.

Komposiitraamid

Komposiitraamid on Sulle, kui

 • soovid pehmemat ja mugavamat sõitu,
 • sõidad ainult treeningu eesmärgil,
 • tahad, et rullsuusad oleksid sõidutunnetuslikult lumesuuskade sarnased,
 • tee, kus sõidad, ei ole kõige siledama kattega,
 • kaalud alla 90 kg.

Komposiitraamide miinusteks on

 • kõrgem hind (kallimad materjalid, töömahukam toode),
 • kaalupiirang (ei sobi rasketele),
 • oht raami vigastada (komposiit on õrnem kui metall).

Mõni alumiiniumraam võib olla sobivama elastsusega kui komposiitraam ja seega sobida täiskasvanud suusatajale isegi paremini. Seetõttu ei saa üheselt väita, et komposiitraamid imiteeriks lumesuuski alati paremini kui alumiiniumraamid. Väga täpselt lumesuuskade järgi ehitatud raamid ei pruugi anda kõige loomulikumat tunnetust, sest asfalt, millel sõidetakse, ei ole sama pehme kui lumi. Kõva pind vajab vastu kõva (jäika) suuska. See kehtib ju ka lumesuuskade puhul.

Autor: Rain Jaaksoo