Kuidas rullsuuskadega pidurdada?

Autor: Rain Jaaksoo

Rullsuuskadel ei ole standardvarustuses pidureid. Mõni rullsuusatootja pakub neid lisavarustusena. Mõni pidur on selline, mida saab monteerida mistahes suusale, mõni on mudelispetsiifiline. Üldiselt suusatajad pidureid ei kasuta, sest need muudavad rullsuusad raskemaks, kohmakamaks ja mis kõige olulisem, suusad ei ole enam tasakaalus. 99% rullsuuskadest müüakse piduriteta ja need, kes piduri kaasa ostavad, loobuvad sellest tavaliselt mõne sõidukorra järel. Kuidas siis rullsuuskadega hoo maha saab?

Treeninguks mõeldud rullsuusad, mis moodustavad suure enamuse, on oma olemuselt suhteliselt aeglased, seda eriti rulluiskude või jalgratastega võrreldes. Tasasel teel sõites raugeb hoog paarikümne meetriga. Seega kui ettevaatlikult sõita, lastes teadlikult kiirusel väheneda enne autoteega ristumisi, enne pimedaid kurve, koerajalutajate vm liiklejateni jõudmist, siis on suuresti võimalik ohte vältida ja pidureid pole vaja. Oluline on siinkohal märkida, et algajatele tundub rullsuuskade liikumiskiirus pea alati suur, kuna tuntakse end ebakindlalt, tasakaaluhoidmine on veel kehv, keha ei ole uute liigutustega harjunud. Seetõttu on tähtis sõita elementaarsete sõiduoskuste saavutamiseni tasasel maal eemal muust liiklusest ja võimalikest ohtudest. Alustajatel ei ole soovitatav minna esimestel sõitudel laskumistele. Enne tuleb õppida laugel rajal suuski valitsema.

Siiski esineb olukordi, kus on vaja hoo vähenemisele kaasa aidata või kiirust kontrolli all hoida. Kõige efektiivsem ja ohutum piduramise viis on nö sahka pidurdamine. Erinevalt lumesuuskadest, millega saab külgsuunas libiseda, ei ole see otseselt võimalik rullsuuskadel, kuid saha sõitmise põhimõte on siiski sama. Sahatamiseks viiakse jalad võimalikult harki, keharaskus koondub kandadele. Seejärel surutakse kannad tugevalt väljapoole, hoides vastu jõule, mis muidu paneks rullsuusad eest kokku jooksma. Kuna rullsuusarattad on kergelt elastsed ja neelavad energiat, siis on võimalik asendit hoida ja hoogu tõhusalt kuni seiskumiseni vähendada. Vilumuse saavutamisel saab selle meetodiga hoogu kontrolli all hoida ja järsematel laskumistel. Meetodit on lihtsam rakendada klassika-rullsuuskadel, mille rattad on pehmemad. YouTube’ist leiab otsinguga ”rollerski braking” videomaterjali, kus näha mitmeid pidurdamise viise. Saha-pidurdamise üks versioon on justkui tagurpidi uisutamine, kus tagurpidi V hoidmise asemel astutakse selles samas asendis jalgadega vaheldumisi, vältides nende kokku veeremist.

Vilunud rullsuusatajad kasutavad pidurdamiseks ka rulluisutamisest tuttavat T-pidurit. Suusataja veereb kogu keha raskusega ühel suusal, hoides teist tagapool esimesega risti, lohistades seda mööda asfalti eesmärgiga hoogu maha võtta. See meetod nõuab kõrgemal tasemel suusavalitsemist ning on olemuselt riskantsem kui saha-asendis pidurdamine. Miinuseks on rataste kulutamine.

Rohkem julgust nõudev, kuid vahel igati õigustatud meetod on teadlik teelt välja sõitmine. Sellega saadakse kiirus koheselt maha ja välditakse kokkupõrget. Kui teeserva kõrval on suhteliselt tasane muru, on kontrollitud väljasõit üsna lihtne ja ei pea lõppema kukkumisega. Ka siin on oluline vilumus. Keharaskus tuleb hoida taga, üks jalg teise suhtes pisut ees. Kui teeäärne pinnas rullsuuskade veeremise blokeerib, võib veeremiselt üle minna jooksusammudele.

On ka mõned väiksemad abinõud. Kiirus ei lähe nii suureks, kui laskuda püstise kehaasendiga, ajades käed tuuletakistuse suurendamiseks laiali. Keppide järel lohistamine ei ole efektiivne, kuid võib olla abiks. Kindlasti ei tohi keppe mistahes hoo pealt keha ette maha lüüa, sest nii on oht kepile otsa sõita, mille tagajärjed võivad olla äärmiselt tõsised.

Osadel rullsuuskadel on lisavarustusena olemas kiirusevähendajad. Need ei ole otseselt pidurid, kuid neid saab kasutada ohtlike kohtade läbimiseks madalama kiirusega. Kiirusevähendajate kasutamine nõuab pisut aega nende rakendamiseks ja pärastpoole mahavõtmiseks. Need eeldavad võimaliku ohu ettenägemise võimet, kuna kiiret reageerimist vajavas olukorras vähendajaid rakendada ei õnnestu.