Suuskade puhastamine, suusad fluorivabaks

KUUM: suusad fluorivabaks!

Autor: Rain Jaaksoo

Fluoritoodete keeld

Fluorisisaldusega tooted on sellest hooajast (2023-2024) keelatud kõikidel FIS (Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni) ja IBU (Rahvusvahelise Laskesuusaliidu) suusavõistlustel. See puudutab ka kõiki Worldloppeti suusamaratone sh Tartu Maratoni. Keelatud on kõik tooted, mis sisaldavad fluoriühendeid. Lisaks suusamääretele ei tohi kasutada suuski, mille põhjad sisaldavad fluorilisandeid. Mõni aeg tagasi toodeti selliseid, seega kindluse mõttes uuri oma suusatootjalt (Kästle suuskade põhjades ja tehasemäärdes fluori ei ole). Korraldajatel on igal üritusel õigus kontrollida ka harrastussuusatajaid ja positiivse leiu korral neid mitte lubada starti või tulemus tühistada.

Kas fluorimäärdeid tohib veel kuskil kasutada?

Fluorimäärdeid tohib endiselt kasutada nendel suusavõistlustel, mis ei ole FIS-i ja IBU-ga seotud ning kus korraldaja ei ole selles osas piiranguid teinud. Fluorimäärdeid tohib kasutada näiteks treeningutel. Fluorimäärded (need, mis ei sisalda PFOA-d, keskkonnasõbralikumad variandid, nt kõik Rexi fluorimäärded) on endiselt saadaval ja neid tohib müüa. Kui keegi soovib jätkata fluorimäärete kasutamist, siis on mõistlik omada eraldi paare fluoriga ja fluorivabade määrete jaoks. Samuti tuleb selle jaoks omada erinevaid hooldusvahendeid. Hoiatus – sellise paralleelkasutamise käigus on väga lihtne fluorivaba varustust saastada!

Teoreetiliselt on võimalik, et fluorivabalt töödeldud suusad koguvad fluoriühendeid suusarajal, küll aga näitavad senised testid, et selline määrdumine on väga marginaalne ega anna positiivset näitu. Suurematel võistlustel kontrollivad FIS-i / IBU esindajad suusatestide kaudu saastumise võimalikkust rajal.

Nevene soovitab kõikidel jätta fluoritooted minevikku ja minna korraga ja täielikult üle fluorivabadele määretele ja töövahenditele. Fluorimäärded saab soovi korral ära anda ohtlike jäätmetena jäätmekäitlejatele. Rexi ja Red Creeki valikus on väga efektiivsed fluorivabad määrded, mis teevad suusad igati kiireks ja konkurentsivõimeliseks. Ilma võrdlusmomendita ei taju suusatajad erinevust fluori- ja fluorivaba määrde toimivuse osas.

Suusad fluorivabaks

Fluorimääretega määritud suusad on võimalik lihtsasti fluorivabaks saada. Selleks on FIS välja töötanud vastavad juhised, mille põhjalik järgimine välistab tulevased fluorileiud. Juhised on koostatud tänaste teadmiste põhjal ning tulevased muudatused on võimalikud. Järgnev on FIS-i juhiste tõlge koos Nevene-poolsete täiendustega.

SUUSKADE PUHASTAMINE
Juhised ja soovitused

Tööriistad

Tööriistade puhastamisel on kõige olulisem eemaldada kõik tolmuosakesed. Selleks puhastage oma tööriistu suruõhuga või tolmuimejaga. Harjade puhul võib kasutada erinevaid puhastusmeetodeid, nt leotada harju fluorivabas määrde-eemaldusvedelikus (lahustis), seejärel lasta üle suruõhuga ja siis, kui harjad on kuivad, puhastada tolmuimejaga.

Pehmemaid harju, roto-fliise, -villu ja -korke (mida kasutatakse tavaliselt pulbrite ja vedelike jaoks) on oluliselt raskem puhastada ja selles osas ei saa kindlalt väita, et see võimalik on. Seega tasub need asendada uutega.

Kaabitsad, siklid, soonepulgad – puhastage fluorivaba määrde-eemaldusvahendiga (lahustiga).

Puhastage ka oma määrdelaud ja suusaprofiil.

Puhastage oma määrderaud: sulata kuumaks aetud põhjal fluorivaba parafiini ja seejärel pühi põhi üle puhta paberiga. Puhasta määrde-eemaldusvedelikuga ka määrderaua pealmine korpus.

Suusad

Suusapõhjade ülelihvimine puhastamise eesmärgil ei ole seniste teadmiste põhjal olnud täielikult veenev meetod. Pärast lihvimist soovitatakse suusapõhju siiski mitu korda kuuma parafiiniga töödelda.

1) Puhasta suusapõhjad vähemalt kaks korda fluorivaba määrde-eemaldusvedelikuga. Harja puhastuskordade vahel puhta metallharjaga (terashari on parim, nt Red Creek 043) ja lase kuivada. Puhasta ka suuskade pealispinnad.

2) Puhasta suuski vähemalt kaks korda kuumvahatamise teel: sulata põhjale fluorivaba parafiini, aja see määrderauaga laiali, kaabi puhtaks, harja. Pane tähele, et selleks tuleb kasutada fluorivaba parafiini ja puhtaid tööriistu (harju). Kasuta mistahes parafiini, millega tunned end mugavalt ja ennekõike veendu, et see oleks fluorivaba. Näib, et vahelduvalt pehmemate ja kõvemate parafiinide töötlemine toimib paremini.

3) Käi suusatamas ning jätka suuskade hooldamist ainult fluorivabade määretega. Suuskade kasutamine ja parafiinitamine vaheldumisi aitab fluorijääkidest lahtisaamisele kaasa.

4) Enne tähtsaid starte ja ka pärast suusalaagreid lühikestel suure kasutusega radadel (nt esimese lume rajad, suusatunnelid jms) “nulli” oma suusad, korrates selleks ülal kirjeldatud protseduuri. Pärast seda on varustus valmis fuorivaba võistlusmäärdega töötlemiseks. Veendu, et kasutad kvaliteetset fluorivaba määret!

Suusakott

Puhasta suusakott põhjalikult suruõhu ja/või tolmuimejaga. Nähtavalt määrdunud kohad puhasta määrde-eemaldusvedelikuga.

Määrdekastid, riiulid

Puhasta hoolikalt kõik kastid ja sahtlid, kasutades tolmuimejat, suruõhku ja nühkides määrde-eemaldusvedelikuga.

Tööriided

Pese oma tööriided ja määrdepõlled enne fluorivabade toodete kasutamist. Fluoritolmuste riiete ja põllede kaudu saastumine on väga tõenäoline!

Määrded

Veendu, et kasutatavad suusamäärded ja puhastusained on fluorivabad! Vajadusel võta ühendust oma määrdetarnijaga ja konsulteeri. Ära manipuleeri “ametlike” määretega, lisades neile mingeid lisandeid. Senine kogemus näitab, et paljud tooted, eriti puhastus- ja lubrikatsioonivahendid, sisaldavad keelatud fluoriühendeid.

Varustuse ettevalmistamine fluorivabaks ajastuks nõuab läbimõeldud lähenemist ja head arusaamist erinevatest suusahoolduse etappidest. Hea oleks alustada suuremate osade (määrderuum, lauad jne) puhastamisest ja seejärel liikuda väiksemate poole. Kui seda ei tehta, on lihtne varustust uuesti saastata ja sel juhul peab sama protseduuri mitu korda uuesti tegema.

Suuskade hooldamine