Määrdevaliku eel

Autor: Rain Jaaksoo

Enne suusamäärete soetamist on oluline selgeks teha oma vajadused. Leides vastused järgmistes lõikudes toodud küsimustele, on tehtud suur samm edasi suusamäärete valikul. Küsimused on jaotatud kolme gruppi: esiteks tuleb läbi mõelda isiklikud suusaharjumused; teiseks suuskade hooldamise võimalused. Viimased küsimused panevad i-le täpi ehk aitavad juba ahenenud valikust leida õige määrde. Sulgudes on näidisvastused kahe erinevate vajadustega suusataja poolt.

Küsimused suusaharrastuse kohta

1. Millises tehnikas suusatad? (klassika / uisk)

2. Kui tihti suusatad? (neli korda nädalas / pühapäeviti)

3. Kui pikalt korraga suusatad? (30 km / 5 km)

4. Millisel rajal suusatad? (hästi ettevalmistatud rada sissepressitud klassikajäljega / külavahetee)

5. Kas osaled võistlustel? (jah, maratonid ja harrastajate mõõduvõtud / ei kunagi)

Küsimused suusahoolduse kohta

6. Kas ja millisel tasemel oled ise suuski määrinud? (määrin alati oma suusad ise, ka võistlusteks / korra olen suusad hooldusse viinud, kuid ise varem määrinud ei ole)

7. Kas Sul on aega ise suuski määrida? (jah, pool tundi enne suusatama minekut leiab alati / aega on vähe, saaks kiirelt välja end liigutama)

8. Kas Sul on aega ja võimalusi hea tulemuse saavutamiseks? (olen nõus rohkem aega ja energiat kulutama, et paremat tulemust saada / tahan kiiret lahendust, mis ei vajaks abivahendeid ega nõuaks vaeva)

9. Kas oled nõus parema lahenduse eest rohkem maksma? (jah / ei, kui odavamaga hakkama saab)

Küsimused konkreetse vajaduse täpsustamiseks

10. Kas tahad määret oma lõbuks või teistega võidu sõitmiseks? (tahan määret, mida vajadusel ka võistlustel kasutada / sõidan üksi ainult omas metsas, kus nagunii kellegagi võidu sõita ei ole)

11. Kas on mõni kindel ilma- või rajatingimus, mille jaoks lahendust otsid? (vajan pidamismääret värskele lumele 0-kraadi juures / hea, kui iga ilmaga rahuldava tulemuse saaks)

12. Kas Sul on suusa-alaseid probleeme, millele määretest abi loodad leida? (0-kraadi juures on värskel lumel raske suuski samaaegselt pidama ja hästi libisema saada / suusad ei libise eriti üldse)

Mida saab fiktiivsete suusatajate vastustest järeldada? Võttes esimesena vaatluse alla klassikasuusataja, on aru saada, et tegemist on tõsise suusaharrastajaga, kelle kilometraaž on suur – järelikult peab tema määre olema piisavalt kulumiskindel, et ka 30. kilomeetril suusad sama hästi peaksid. Kuna suusatajal on aega, võimalusi ja tahtmist, et ise suuskade paremale toimimisele kaasa aidata, siis võib julgelt soovitada parimaid ja spetsiifilisemaid, kuid sageli ka rohkem oskuseid nõudvaid lahendusi, seda enam, et soov on õnnestunud määrdevalikut ka võistlustingimustes kasutada. (olgu siinkohal vahemärkusena öeldud, et parim lahendus ei pruugi alati olla keeruliseim ja töömahukaim). Kuna suusataja taust ja harjumused on teada, on palju kergem leida lahendusi kolmanda grupi küsimustega ilmnenud muredele. On selge, et suusatajale sobiv määre peab olema võistluskõlblik. Reeglina eeldab selliste toodete kasutamine oskuseid ja aega, mida antud sportlasel tundub olevat.

Teine suusataja on pühapäevasuusataja, kes ei vaja määrdelt suurt kulumiskindlust ega suurimat kiirust. Tema jaoks on kõige tähtsam lihtsus ja mugavus. Konkreetsel juhul on võtmeküsimuseks number 12, kus selgub, et suusataja tahab paremat libisemist uisutehnikas sõitmiseks, sest suusad ei libise eriti üldse. Tähelepanelik ja asjalik müüja peab nüüd välja selgitama, kas suusad üldse suusatajale sobivad st kas suuskade pikkus, jäikus ja muud omadused õiged on. Kui kõik klapib, võib määrdevalikuga edasi minna.

Eelpool toodud küsimused ja vastuste analüüs on vaid üks näide sellest, kuidas on võimalik määrdevaliku eel suur töö oma peas ära teha. Teine lihtne võimalus on järjestada prioriteedid ehk mõelda, mis on järgnevatest omadustest määrete juures kõige tähtsam: efektiivsus, hind, kasutamislihtsus, universaalsus. Veel üks võimalus on anda vajadustele hinnangulised osakaalud: efektiivsus – 40%, hind – 30%, kasutamislihtsus – 20%, universaalsus – 10%. Kokkuvõtteks – igaüks leiab oma, kui mõtleb läbi oma vajadused ja oskab nende alusel otsuseid vastu võtta. Alati on abiks tootekirjeldused ja loomulikult kompetentsed müüjad.