Määrdevaliku eel

Autor: Rain Jaaksoo

Suusamäärdeid on väga palju. Rohkem kui enamusele vaja on. Aga hea uudis on see, et kõiki neid ei ole vaja kasutada ja keegi kunagi kõiki neid ei kasuta ka. Kõikidel määrdetootjal on mitu paralleelset tooteseeriat, millest iga katab ära kõik talvised olud. Seega oluline on teha valik mingi konkreetse tooteseeria kasuks ja valida tooteid selle sees. Seeriad eristuvad enamasti järgmiste omaduste järgi:

1. libisemise efektiivsus,
2. määrete universaalsus,
3. pealekandmise või kasutamise meetod.

Libisemise efektiivsus tähendab seda, kui palju libedamaks mingi määre suusad teeb. Üldreegel (mis loomulikult alati ei kehti): mida kallim toode, seda parem libisemine. Kallid tooted on mõeldud eelkõige võistlusspordiks, aga sobivad ka harrastussuusatajale, kes vaatamata hinnale tahab maksimaalset head libisemist. Traditsiooniliselt on aastakümneid lisatud libisemismääretele (sh parafiinidele) fluoriühendeid. Mida rohkem fluori, seda parem libisemine (ja suurem hind). Varsti on fluorimäärete tootmine keskkonna- ja tervisehoidmise eesmärgil lõppemas. Fluori asendavad nüüd paljudes määretes teised ained ning määrdeid toodetakse ka nüüd ja edaspidi erinevatele tasemetele mõeldes. Loogika jääb endiseks: seeriad eristuvad selle põhjal, kui palju paremaks määre libisemise teeb.

Universaalsus tähendab seda, kui mitme toote peale on kõik talvised olud seerias ära jaotatud. Tavaliselt on kõige universaalsemad lahendused kahe toote põhised: üks külmemale, teine soojemale ilmale. See on pühapäevasuusatajale soodne, lihtne ja täiesti piisav lahendus. Nagu ikka, universaalne toode ei pruugi olla iga ilmaga parim, aga annab siiski piisava efekti. Teine äärmus on spetsiifilisi tooteid sisaldavad seeriad, kus on 5 või rohkem suusamääret. Neid jaotatakse mitte ainult temperatuuri, vaid ka lumetüübi järgi. Selliste seeriate kasutamine eeldab suuremat süvenemist ja ambitsiooni saada parimaid tulemusi. Ka laia tooteseeria sees on osad tooted universaalsemad kui teised. Küsi müüjalt lisa!

Pealekandmise või kasutamise meetod tähendab seda, kuidas mingit tooteseeriat kasutatakse. Nt parafiine on traditsiooniliselt suusapõhjadele sulatatud, seejärel üleliigne eemaldatud, põhjad üle harjatud. See on üsna töömahukas, tekitab jääke, eeldab tööriistade ja aja olemasolu. Siiski on parafiinide kuumutamisel omad eelised, nt kulumiskindlus ja suusapõhju silendav efekt. Viimastel aastatel on aga toimunud väikene revolutsioon. Nimelt on igal tasemel määrded saadaval ka vedelal kujul, tehes selle pealekandmise kiiremaks, lihtsamaks, ohutumaks ja puhtamaks. Vedelad määrded on kaua eksisteerinud, aga uuenduslikkus seisneb uute vedelate määrete oluliselt paranenud kulumiskindluses. Nt Rexil on mitu tooteseeriat paralleelselt olemas nii tahkel kui vedelal kujul, sisaldades seejuures täpselt sama määret.

Mõtle oma määrdevajaduste peale

Enne suusamäärete soetamist on oluline selgeks teha oma vajadused. Leides vastused järgmistes lõikudes toodud küsimustele, on tehtud suur samm edasi suusamäärete valikul. Küsimused on jaotatud kolme gruppi: esiteks tuleb läbi mõelda isiklikud suusaharjumused, teiseks suuskade hooldamise võimalused. Viimased küsimused panevad i-le täpi ehk aitavad juba ahenenud valikust leida õige määrde. Sulgudes on näidisvastused kahe erinevate vajadustega suusataja poolt.

Küsimused suusaharrastuse kohta

1. Millises tehnikas suusatad? (klassika / uisk)

2. Kui tihti suusatad? (neli korda nädalas / pühapäeviti)

3. Kui pikalt korraga suusatad? (30 km / 5 km)

4. Millisel rajal suusatad? (hästi ettevalmistatud rada sissepressitud klassikajäljega / külavahetee)

5. Kas osaled võistlustel? (jah, maratonid ja harrastajate mõõduvõtud / ei kunagi)

Küsimused suusahoolduse kohta

6. Kas ja millisel tasemel oled ise suuski määrinud? (määrin alati oma suusad ise, ka võistlusteks / korra olen suusad hooldusse viinud, kuid ise varem määrinud ei ole)

7. Kas Sul on aega ise suuski määrida? (jah, pool tundi enne suusatama minekut leiab alati / aega on vähe, saaks kiirelt välja end liigutama)

8. Kas Sul on aega ja võimalusi hea tulemuse saavutamiseks? (olen nõus rohkem aega ja energiat kulutama, et paremat tulemust saada / tahan kiiret lahendust, mis ei vajaks abivahendeid ega nõuaks vaeva)

9. Kas oled nõus parema lahenduse eest rohkem maksma? (jah / ei, kui odavamaga hakkama saab)

Küsimused konkreetse vajaduse täpsustamiseks

10. Kas tahad määret oma lõbuks või teistega võidu sõitmiseks? (tahan määret, mida vajadusel ka võistlustel kasutada / sõidan üksi ainult omas metsas, ei sõida kunagi võidu)

11. Kas on mõni kindel ilma- või rajatingimus, mille jaoks lahendust otsid? (vajan pidamismääret värskele lumele 0-kraadi juures / hea, kui iga ilmaga rahuldava tulemuse saaks)

12. Kas Sul on suusa-alaseid probleeme, millele määretest abi loodad leida? (0-kraadi juures on värskel lumel raske suuski samaaegselt pidama ja hästi libisema saada / suusad võiksid paremini libiseda)

Mida saab fiktiivsete suusatajate vastustest järeldada? Võttes esimesena vaatluse alla klassikasuusataja, on aru saada, et tegemist on tõsise suusaharrastajaga, kelle kilometraaž on suur – järelikult peab tema määre olema piisavalt kulumiskindel, et ka 30. kilomeetril suusad sama hästi peaksid. Kuna suusatajal on aega, võimalusi ja tahtmist, et ise suuskade paremale toimimisele kaasa aidata, siis võib julgelt soovitada parimaid ja spetsiifilisemaid, kuid sageli ka rohkem oskuseid nõudvaid lahendusi, seda enam, et soov on õnnestunud määrdevalikut ka võistlustingimustes kasutada. (olgu siinkohal vahemärkusena öeldud, et parim lahendus ei pruugi alati olla keeruliseim ja töömahukaim). Kuna suusataja taust ja harjumused on teada, on palju kergem leida lahendusi kolmanda grupi küsimustega ilmnenud muredele. On selge, et suusatajale sobiv määre peab olema võistluskõlblik. Reeglina eeldab selliste toodete kasutamine oskuseid ja aega, mida antud sportlasel tundub olevat.

Teine suusataja on pühapäevasuusataja, kes ei vaja määrdelt suurt kulumiskindlust ega suurimat kiirust. Tema jaoks on kõige tähtsam lihtsus ja mugavus. Konkreetsel juhul on võtmeküsimuseks number 12, kus selgub, et suusataja tahab paremat libisemist. Tähelepanelik ja asjalik müüja peab nüüd välja selgitama, kas suusad üldse suusatajale sobivad st kas suuskade pikkus, jäikus ja muud omadused õiged on. Kui kõik klapib, võib määrdevalikuga edasi minna.

Eelpool toodud küsimused ja vastuste analüüs on vaid üks näide sellest, kuidas on võimalik määrdevaliku eel suur töö oma peas ära teha. Teine lihtne võimalus on järjestada prioriteedid ehk mõelda, mis on järgnevatest omadustest määrete juures kõige tähtsam: efektiivsus, hind, kasutamislihtsus või universaalsus. Igaüks leiab oma, kui mõtleb läbi oma vajadused ja oskab nende alusel otsuseid vastu võtta. Alati on abiks tootekirjeldused ja loomulikult kompetentsed müüjad.